Op dit moment zijn er geen kavels meer beschikbaar. Houd onze website in de gaten. Wellicht komt er binnenkort toch nog een kavel beschikbaar.

(laatst bijgewerkt: 24 augustus 2021)


In Elsloo Noord in de wijk Meerdel realiseren we een bijzonder nieuwbouwproject. Individuele kopers en huurder geven hier samen vorm aan. We vertellen je hier graag meer over.

Het onderstaande planvoorstel geeft een beeld van de situering van onze kavels binnen het plangebied Meerdel. Woonstichting Zaam Wonen realiseert de kavel 1 t/m 5, waarbij de toekomstige huurders mee aan de ontwerp- en beslistafel zitten. De overige kavels zijn beschikbaar voor particuliere kopers.

Ons nieuwbouwproject kenmerkt zich doordat niet een projectontwikkelaar, maar wel de toekomstige bewoners samen alle beslissingen nemen, het zogenaamde cpo of collectief particulier opdrachtgeverschap. Dit hebben we vormgegeven door het oprichten van een ontwikkelvereniging waarvan alle toekomstige kopers lid zijn. Er is binnen ons project heel veel ruimte voor individuele wensen, maar ook het collectief is daarbij een belangrijk element. Het nieuwe wijkje wordt tenslotte van ons allemaal. Naast de wensen van de toekomstige bewoners worden ook de huidige buurtbewoners niet vergeten. Op geregelde tijdstippen worden zij geïnformeerd en om feedback gevraagd. Zo creëren we een buurt die samen vooruit gaat!

Planvoorstel
Stedenbouwkundig plan CPO Meerdel