19-02-2024

Inmiddels zijn alle woningen binnen ons cpo-project opgeleverd. De bewoners zullen daarom binnenkort hun intrek nemen in hun nieuwe woning. Ook de gemeente Stein start op zeer korte termijn (vermoedelijk week 9) met het woonrijp maken van het terrein en met het aanleggen van de definitieve weg.

Aangezien de woningen zijn opgeleverd, zal deze website binnenkort worden opgeheven. Voor verdere informatie over de inrichting van het openbaar terrein wordt verwezen naar de gemeente Stein.


29-12-2023

Bijna 5 jaar geleden zijn we begonnen aan ons geweldige cpo-project. Inmiddels zijn de eerste woningen al opgeverd. De huurwoningen volgens eind januari 2024 en de overige woningen kort daarna. In week 8 zullen alle woningen opgeleverd zijn en wordt de bouwkeet en het hekwerk verwijderd. In week 9 start de gemeente vervolgens met het aanleggen van de openbare ruimte en de definitieve weg.

14-11-2023

De bouwwerkzaamheden hebben zich hoofdzakelijk naar de binnenkant van de woningen verplaatst. De eerste woningen zijn voorzien van een vloer en ook de nutsvoorzieningen zijn aangesloten. De kavels 1 tot en met 7 kunnen wellicht op korte termijn worden opgeleverd. De overige kavels zullen gereed zijn begin 2024. Kort daarna zal de gemeente starten met de inrichting van het openbaar terrein. Zij zal hiertoe een beklinkerde weg aanleggen en de bomen en struiken aanplanten.


18-09-2023

Het einde van de zomerbouwvak ligt inmiddels ruim 4 weken achter ons en er wordt alweer stevig doorgewerkt. De ruwbouwfase van de woningen op de kavels 1 – 7 is zo goed als afgerond. Ook aan de overige woningen wordt inmiddels hard gewerkt aan het opbouwen van het metselwerk. Binnenkort worden de laatste woningen van de dakplaten voorzien.


31-07-2023

De jaarlijkse zomerbouwvak is begonnen. De werkzaamheden gaan verder vanaf maandag 21 augustus.

Huurwoningen met daken

07-06-2023

De bouw schiet aardig op. De binnenwanden van woningen aan de zijde Elserheggen (linkerzijde) zijn inmiddels geplaatst. Ook aan de andere zijde van het projectgebied wordt binnenkort met de binnenwanden van de eerste verdiepingen begonnen.

Aangezien de binnenwanden aan de linkerzijde klaar zijn, wordt binnenkort gestart met de volgende fase: het metselen van de buitenmuren. Hiermee worden de contouren van de nieuwe woningen duidelijk zichtbaar evenals de gekozen ontwerpstijl.


28-02-2023

Inmiddels zijn de kavelvormen uitgezet, is er grond afgegraven en is het wapeningsstaal gelegd. Later deze week en volgende week zal de bekisting worden aangebracht en wordt de fundering gegoten.

Het gieten van de fundering kan gepaard gaan met opnieuw zwaar vrachtverkeer over de weg en met zeer tijdelijke stremmingen. De aannemer probeert de hinder zo veel mogelijk te beperken.

Kort nadat de fundering is uitgehard zal de beganegrondvloer van alle woningen worden geplaatst.