Stedenbouwkundig plan februari 2021

Hier vind je onze presentatie over het stedenbouwkundig plan en bijgaande bestemmingsplanwijziging. Vanwege de coronamaatregelen kunnen we dit helaas niet zoals in juli 2020 in persoon presenteren, daarom deze online video.

Heb je vragen en/of opmerkingen over het stedenbouwkundig plan of de bestemmingsplanwijziging na deze presentatie, stuur ons dan een e-mail op info@cpomeerdel.nl.

De slides van bovenstaande presentatie kun je hier downloaden. (7MB, PDF)


Planvoorstel juli 2020

De presentatie zoals deze ook aan de huidige buurtbewoners is voorgesteld in juli 2020 vind je hier.

De cpo-vereniging heeft in samenwerking met RUUM_Te Architecten uit Urmond een planvoorstel gemaakt om invulling te geven aan het plangebied Meerdel. De toekomstige bewoners hebben op maandag 6 en dinsdag 7 juli in het Maaslandcentrum in Elsloo hun planvoorstel gepresenteerd aan de huidige omwonenden. Na de presentatie was er nog de gelegenheid om vragen te stellen en om het planvoorstel verder te bespreken. De eerste reacties van de aanwezige buurtbewoners waren overwegend positief.

Het college en de gemeenteraad van de gemeente Stein moeten overigens nog een besluit nemen over het verkavelingsvoorstel. De resultaten vanuit de omgevingsdialoog zijn hierbij erg belangrijk voor een zorgvuldige besluitvorming.

Planopzet

De afgelopen maanden hebben de toekomstige bewoners, die samen een ontwikkelvereniging hebben opgericht, in een aantal ontwerpsessies een planvoorstel gemaakt dat invulling geeft aan de eigen woonwensen, maar ook aan de behoefte van de buurt. Nadrukkelijk is gekozen voor een ruime opzet, waarbij het groen een belangrijke rol speelt. De kaveleilandjes zijn zo gesitueerd dat het zicht op het groene Urdal vanuit de bestaande woningen behouden blijft. Dit zorgt voor een rustiger straatbeeld, dat niet gedomineerd wordt door de woningen.

Privacy

Ook aan de privacy van de huidige bewoners is gedacht. De woningen rechts (oosten) in het plangebied zijn geplaatst in eilandjes die wegkijken van de bestaande bebouwing. Links (westen) is er het bestaande hoogteverschil tussen het plangebied en de bebouwing in de Elserheggen. Om de inkijk daar tot een minimum te beperken, worden er hagen, struiken en bomen geplaatst die het zicht zullen onderbreken. Dit geldt ook voor de woningen die in het noorden grenzen aan het plangebied in de Meerdel. Ook tussen de tuinen van die woningen en het plangebied bestaat een klein hoogteverschil waarbij een groene omzoming de privacy van de bewoners moet waarborgen.

Speeltuin

Samen met een aantal huidige buurtbewoners wordt gekeken hoe een nieuwe speeltuin vormgegeven kan worden binnen het plangebied. Nu al wordt aan schoolkinderen in Elsloo gevraagd wat zij belangrijk vinden aan een speeltuin. Willen zij graag klauteren over bomen, met water spelen, voetballen, schommelen of fietsen? De kinderen krijgen een belangrijke rol bij het inrichten van de nieuwe speeltuin, zodat deze voldoet aan hun wensen. Van kinderen voor kinderen dus. Hoe de speeltuin er exact gaat uitzien, zal op een later moment samen met de kinderen bepaald worden.