Collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo) is een ontwikkelprincipe waarbij particulieren zelf onder begeleiding een bouwproject opzetten. Ons project is vraag- en budgetgestuurd. Het komt daardoor voor dat niet alle deelnemers de eindstreep halen. Heb je interesse in ons project, meld je dan aan via onderstaande procedure. Is er geen kavel beschikbaar, dan kun je op onze reservelijst komen.

Procedure

Heb je interesse in ons cpo-project? Doorloop dan de volgende stappen:

  • Voor een koopwoning*
    • Maak € 100 over op rekeningnummer NL22 RABO 0347 6342 73 ten name van CPO Meerdel met de vermelding “Interesse CPO Meerdel & <Achternaam>”.
      • Dit inschrijfbedrag geldt als risicobedrag en is om zeker te zijn dat je serieus geïnteresseerd bent. Is er geen kavel beschikbaar dan kom je op onze reservelijst. Als er alsnog geen kavel beschikbaar komt, krijg je je inschrijfbedrag terug.
    • Bezorg het ingevulde interesseformulier en de woonwensenenquête aan het verenigingsbestuur en plan een afspraak in via Microsoft Teams. Stuur hiervoor een e-mail naar info@cpomeerdel.nl.

*Voor definitieve toelating tot onze cpo-vereniging gelden nog enkele aanvullende voorwaarden. Deze worden bij aanmelding nader toegelicht.

  • Voor een huurwoning
Projectbrochure

In onze projectbrochure kun je meer informatie vinden over de algemene uitgangspunten van ons project. Aangezien de projectleden al een aantal keuzes hebben gemaakt, is waarschijnlijk niet alles uit de brochure meer van toepassing. Toch geeft dit een goede eerste indruk van wat je kunt verwachten. Wil je meer informatie, stuur ons dan een e-mail.